• Eurokarbon d.o.o.

Izložba "Boranka u Botaničaru"


Izložba „Boranka u Botaničaru“ posvećena je dosad najvećoj akciji volonterskog pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije u sklopu kampanje Boranka pokrenutu od strane Hrvatskog saveza izviđača.

Od stabala izgorenih borova proizvedene su bojice – pastele u pogonu Karbona s otoka Korčule koje su korištene prilikom stvaranja novih likovnih djela.

Izložba je dobrotvorno-prodajnog karaktera, a cilj je prodajom umjetničkih radova povećavati broj živih sadnica na opožarenim područjima.

Simbolički, iz spaljenog drveta preslikanog na papiru nastat će novi život. Boranka u Botaničaru jedina je likovna izložba koja vraća život iz pepela.

Mjesto: Botaničar, Trg Marka Marulića 6 Datum: od 15. do 25. studenoga 2018.

Izložba će objediniti 30 radova kroz koje će svaki pojedini autor prikazati svoju interpretaciju šume, kao i života koji u njoj obitava kako bi potpomogli kampanji Boranka u njenom cilju, a to je pošumiti opožarena područja Dalmacije.

Na izložbi će biti zastupljeno ukupno 15 autora: Marija Čingel, Tea Pranjić, Ana Guberina, Milo Sakač, Goranka Politeo, Morana Jugović, Martina Majcen, Lora Elezović, Iva Ćurić, Tomislav Tomić, Danijel Srdarev, Cella Anita Celić, Ida Ister, Klasja Habjan i Filip Pomykalo.​

#izložba #boranka #ekologija #karbon #hrvatskešume #požarišta #hrvatskisavezizviđača

7 views0 comments

Recent Posts

See All